<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Rocla Intelligencen kehitystyössä mukana eCraft ja Microsoft

Yhtenä teknologiakumppanina Rocla Intelligencen kehitystyössä on ollut eCraft, jonka vahvaa Microsoft osaamista olemme hyödyntäneet laajasti. Tavoitteena R

Yhtenä teknologiakumppanina Rocla Intelligencen kehitystyössä on ollut eCraft, jonka vahvaa Microsoft osaamista olemme hyödyntäneet laajasti.

Tavoitteena Rocla Intelligencen kehitystyössä oli luoda asiakaskeskeinen sisälogistiikan ratkaisu, joka mahdollistaa asiakkaalle läpinäkyvyyden omaan toimintaan ja sen tehokkuuden parantamiseen. Näkökulmina olivat esimerkiksi ensiluokkainen käyttäjäkokemus, päivittäisen johtamisen työkalu ja konkreettisen lisäarvon luominen yhdessä eCraftin kanssa.

-Juha Pöllänen, ICT johtaja, Logisnext Finland Oy

Rocla Intelligence hyödyntää laaja-alaisesti moottorinaan Microsoftin Azure-teknologiaa – käytössä on muun muassa Azure IoT Hub sensoridatan keräämiseen ja analysointiin sekä Azure Data Lake, Data Bricks sekä Stream Analytics tiedon analysointiin ja varastointiin. Rocla Intelligence pyörii Azuren päällä sovelluksena hyödyntäen myös kolmansien osapuolten teknologiaa.

”Tämä on hieno esimerkki siitä, miten nykypäivän pilviteknologia-alusta voi tarjota monipuolisia hyötyjä asiakkaan tarpeisiin. Pilvipalveluiden ansiosta on mahdollista optimoida toimintaa loppuasiakkaalle sekä tuoda uusia kyvykkyyksiä olemassa oleviin tuotteisiin, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollistaa tai se on ollut kannattamattoman kallista”

- Antti Alila, Microsoft Azure -pilvipalveluiden liiketoimintajohtaja, Microsoft Suomi

Rocla Intelligencen tarjoamia hyötyjä ovat:

  • Kuluseuranta ja kulujen optimointi
  • Operatiivisen työn tehostaminen tukeutuen selkeisiin raportteihin
  • Läpinäkyvyys trukkien käyttöasteeseen
  • Trukkien elinkaaren optimointi
  • Tehokkuus vuoro- ja resurssisuunnitteluun
  • Pienennetty hiilijalanjälki esim. akkujen käyttöikää pidentämällä
  • Ennakoiva huolto
  • Törmäyksien seuranta

Ratkaisu auttaa Logisnext Finlandin asiakkaita nostamaan työn ja koneiden tehokkuutta, parantamaan turvallisuutta ja laskemaan sisälogistiikasta syntyviä kokonaiskustannuksia. Rocla Intelligence tarjoaa tehokkaan ratkaisun päivittäiseen johtamiseen ja päätöksenteon tueksi yrityksille, joissa sisälogistiikan optimointi ja jatkuva kehittäminen tuovat lisäarvoa.

Olemme eCrafilla erittäin ylpeitä siitä, että olemme päässeet rakentamaan Logisnext Finlandin kanssa vahvassa yhteistyössä täysin uudenlaista logistiikan digitaalista palvelua, jolla ennakoidaan huoltotarpeita ja parannetaan työn tehokkuutta merkittävästi. Tavoitteenamme on yhteistyössä Logisnext Finlandin kanssa viedä tämä ratkaisu nyt globaaliin käyttöön Mitsubishi Logisnext -konserniin. Kyseessä on merkittävä hanke kaikille osapuolille.

-Ville Hemmilä, toimitusjohtaja, eCraft Oy Ab

Tavoitteena analytiikkaratkaisun vieminen kansainväliseksi

Rocla Intelligence on julkaistu Suomessa, mutta tavoitteena on laajentaa ratkaisu kansainväliseen käyttöön. Logisnext Finland Oy on osa kansainvälistä Mitsubishi Logisnext -konsernia, joten ratkaisun kehittämisessä on otettu huomioon helppo laajennettavuus nykyisestä noin 2000 trukin kohdemäärästä jopa yli 100-kertaiseiseksi.

Rocla Intelligence on edelläkävijä myös kansainvälisessä mittakaavassa ja sopii skaalautuvuutensa vuoksi Mitsubishi Logisnext -konsernin eri markkina-alueille. Rocla Intelligence on saanut erittäin positiivista palautetta konsernin sisällä Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa.

-Outi Kettunen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Logisnext Finland

Voit lukea tiedotteen kokonaisuudessaan eCraft Oy: sivuilta:https://www.ecraft.com/fin/blog/2020/6/9/rocla-intelligence-tuo-arvoa-sislogistiikan-datalle-uusi-digitaalinen-palvelu-luo-kilpailuetua-asiakkaille