<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Safety

Lakisääteiset tarkastukset henkilönostaville trukeille

Safety-trukkitarkastuksissa varmistetaan, että koneen turvallisuustekijät ovat standardien ja asetuksien mukaiset. Rocla Safety-tarkastajien avulla voidaan varmistaa, että trukki on turvallinen käyttää ja täyttää lakivaatimukset.


Henkilöä nostavien trukkien tarkastus


Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) mukaan trukit, joiden ohjaamo tai kuljettajan tila nousee yli 0,5 metrin korkeuteen, on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja tämän jälkeen määräaikaistarkastettava vuosittain. Tarkastuksia saa suorittaa ainoastaan luvan saanut henkilö, jolla on edellä mainitun asetuksen 37 § 1 momentin mukainen pätevyys.


Henkilönostokorien tarkastus


Henkilönostokorit ja henkilönostoissa käytettävät trukit on käyttöönotto- ja määräaikaistarkastettava valtioneuvoston asetuksen mukaan (VNA 1101/2010). Tarkastuksen saa suorittaa ainoastaan kohteena olevan työvälineen rakenteeseen, käyttöön ja tarkastamiseen riittävästi perehtynyt henkilö, joka pystyy havaitsemaan mahdolliset viat ja puutteet sekä arvioimaan niiden vaikutuksen työturvallisuuteen.

Suoritamme kaikki henkilönostokorien ja henkilönostoihin käytettävien trukkien tarkastukset.

Kysy lisää.

Safety-tarkastukset
Erkki Mikkola
Puh. 020 778 1511
erkki.mikkola@logisnext.eu