<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Hyvää joulua

Tuemme MLL:n tärkeätä työtä nuorten hyväksi

Lahjoitimme tämän vuotiset joulukorttirahat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle käytettäväksi koulukiusaamisen vastaiseen työhön. 

MLL tekee arvokasta työtä koulukiusaamisen kitkemiseksi. 

Koemme koulukiusaamisen vastaisen työn tärkeäksi.