Skip to content

Hyvää joulua

Tuemme MLL:n tärkeätä työtä nuorten hyväksi

Lahjoitimme tämän vuotiset joulukorttirahat Mannerheimin Lastensuojeluliitolle käytettäväksi koulukiusaamisen vastaiseen työhön. 

MLL tekee arvokasta työtä koulukiusaamisen kitkemiseksi. 

Koemme koulukiusaamisen vastaisen työn tärkeäksi. 

HubSpot Video