<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Uusi digitaalinen palvelu Rocla Intelligence

Logisnext Finland Oy on tuonut markkinoille sisälogistiikan digitaalisen palvelun Rocla Intelligencen Tässä se on! Uuden sukupolven digitaalinen sisälogist

Logisnext Finland Oy on tuonut markkinoille sisälogistiikan digitaalisen palvelun Rocla Intelligencen

Tässä se on! Uuden sukupolven digitaalinen sisälogistiikkapalveluRoclaIntelligence.

LogisnextFinland Oy (aiemmalta nimeltäänRoclaSolutions Oy) on kehittänyt yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sisälogistiikan datankeräämiseen ja hyödyntämiseenā€‹uuden digitaalisen palvelun- RoclaIntelligencen.ā€‹

RoclaIntelligenceauttaa nostamaan työn ja koneiden tehokkuutta, parantamaan turvallisuutta ja alentamaan sisälogistiikasta syntyviä kokonaiskustannuksia.Se tukee päivittäisjohtamista, päätöksentekoa sekä auttaa optimoimaan sisälogistiikan prosessejaselkeiden ja visuaalisten raporttien avulla. ā€‹

Asiakkaidemme kokemusten mukaan esimerkiksi trukkien törmäykset ovat vähentyneet jopa 90 %:lla palvelun ansiosta”, kertooOuti Kettunen,LogisnextFinlandin liiketoiminnan kehitysjohtaja. Palvelun avulla saavutetaan myös päästövähennyksiä, kun kaluston käyttöä optimoidaan dataan perustuen.Palvelumahdollistaamyös sen, että käytettävissä on juuri oikea määrä oikeita koneita oikeassa paikassa.

RoclaIntelligenceenvoidaanhakea tietoa kaikenmerkkisistä trukeista. Trukkeihin tai muihin logistiikan koneisiin asennettavaIoT-laite on merkkiriippumaton, joten tietolähteitä voi olla useita erilaisia” jatkaa Kettunen.

RoclaIntelligenceon asiakkaille, joille sisälogistiikan optimointi ja jatkuva kehittäminen tuovat lisäarvoa,ja näin varmistetaan kilpailukykynopeasti muuttuvillalogistiikanmarkkinoilla.ā€‹

Digitalisaatioonja logistiikan päästöttömyyteenvoimakas kehityspanostusMitsubishiLogisnextissä

RoclaIntelligenceon osaLogisnextFinland Oy:nja laajemmin MitsubishiLogisnext-konsernin voimakasta kehityspanostusta digitalisaatioon jakestävään logistiikkaan.

TavoitteenaRoclaIntelligencenkehitystyöhön lähdettäessä oli luoda sisälogistiikan alusta, joka kerää tietoa eri lähteistä, analysoi sen ja tuo analysoidun tiedon kullekin käyttäjälle mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa.

Esimerkiksi varaston työnjohtaja tarvitsee erilaista tietoa kuin hankinnoista vastaava henkilö tai johtoryhmä. Lisäksi kehitystyössä on pidetty kaiken aikaa mielessä digitalisaation mahdollisuudethentääsisälogistiikasta syntyviä päästöjä.Näissä tavoitteissa on onnistuttu, kiitos tiiviinyhteistyönasiakkaiden kanssa.Kehitystyöhön ovat osallistuneetPosti ja Orion.Myös muut kumppanuudet ovat olleet korvaamattomassa roolissa.

Roclallapitkä historia digitaalisissa innovaatioissa

Roclallaon pitkä historia digitaalisissa palveluissa. ”Toimme ensimmäisen trukkienIoT-laitteen markkinoille jo vuonna 2002 – aikana,jolloinIoT:staterminä ei vieläjuurikaanpuhuttu” kertooLogisnextFinland Oy:n toimitusjohtajaJukka Viinikainen.Silloisen kehitysprojektin nimioli DCA,fromData toCompetitiveAdvantage. Nimi kuvaa ydinajatusta, jossa päätavoitteena olituottaadatan avullaasiakkaalle kilpailuetua hänen liiketoimintansa kehittämiseen,sekä tehokkaampia huoltopalveluja.

Projektista syntyiabbot-tuotenimellä kulkevaIoT-laite ja kalustonhallintajärjestelmä. Se on ollut laajasti käytössä, ja sen avulla kertynytkattava tietopankki on ollut arvokasRoclaIntelligencenkehityksessä.Merkittävänä erona näiden kahden väillä on, että siinä missäabbotoli laitelähtöinen,RoclaIntelligenceonpalvelulähtöinen ja keskiössäon asiakkaan mahdollisuus hyödyntää siitä saatavaa tietoamahdollisimman tehokkaasti.

Kehitys on pysyvä olotila

”Kehitystyö jatkuu, ja seuraavaksi panostamme mm. sensoritiedon tuomiseen muilta kumppaneiltaRoclaIntelligenceensekä kumppaniemme kehittämien palvelujen liittämiseensiihen. Uskon, että silloin päästään saavuttamaantodellinen loikka digitalisaation hyödyntämisessä”,OutiKettunenkertoo.”Näin suuren panostuksen kehitystyöhön on mahdollistanut muun muassaBusiness Finlandin rahoitus. Sen ansiosta olemme pystyneet kehittämään suomalaista osaamista kumppanijoukkomme kesken.”

Työtä on tehtymm.Intralogistixx-ekosysteeminpiirissä, johon kuuluu yhteensä yhdeksän suomalaista sisälogistiikan automaatio-, robotiikka- ja IT-alan yritystä.Ekosysteemin tavoitteena on nostaa suomalaista sisälogistiikan osaamista ja luoda vientituotteita. Tässä on Kettusen mukaan onnistuttu tähän mennessä erinomaisesti. ”Digitalisaatioon liittyvää työtä on välttämätöntä tehdä ekosysteemeissä, minkä näen suomalaisten suurena vahvuutena ja menestystekijänä.”

Kysy lisää!

LisätietojaRoclaIntelligencestäantavat Outi Kettunen ja Jukka Viinikainen sekäLogisnextFinlandOy:nmyynnin yhteyshenkilöt.