<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Rocla Intelligence kansainvälisessä lehdessä

Kansainvälinen logistiikkalehti Eureka teki jutun kalustonhallintaohjelmista. Esimerkkinä digitaalisista kalustonhallintaohjelmasta lehti nosti Rocla Intel

Kansainvälinen logistiikkalehti Eureka teki jutun kalustonhallintaohjelmista. Esimerkkinä digitaalisista kalustonhallintaohjelmasta lehti nosti Rocla Intelligence palvelun.

Lehti haastatteli juttuunsa meidän Outi Kettusta ja Juha Pöllästä. He kertovat jutussa mm. että >>Rocla Intelligence palvelulla asiakas pystyy seuramaan kuka ja miten trukilla ajetaan, mitä sillä tehdään tai on tehty, missä kunnossa trukki on ja miten hyvin se suoriutuu tehtävästään. Näitä seikkoja pystytään seuraamaan langattomasti lähes reaaliajassa ja näistä saa koottua raportin ja historiatietoa.

Ja jos digitaalinen kalustonhallintapalvelu vielä yhdistetään yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, saadaan vielä tehokkaampaa ja tarkempaa tietoa.

 

Tärkeä askel kohti sisälogistiikan hiilineutraaliutta

Sen lisäksi, että Rocla Intelligence edesauttaa sisälogistiikan kustannustehokkuutta, se on tärkeä työkalu kestävän kehityksen kannalta.

Rocla Intelligencesta saatavalla tiedolla päästään pienempään polttoaineen ja energian kulutukseen, ja vähennetään näin CO2 päästöjä. Parempien ajotapojen ja älykkään huollon avulla myös trukit, niiden osat ja akut pysyvät kunnossa pidempään. Lisäksi niiden käyttö mahdollisissa uusissa kohteissa tai kunnostamisessa tehostuu, kun käytön historia on saatavilla.

Kaikki tämä tukee kiertotaloutta ja on tärkeä askel kohti sisälogistiikan hiilineutraaliutta.

Kestävään kehitykseen kuuluu oleellisena myös työturvallisuus ja hyvinvointi. Rocla Intelligencen on todettu tuovan näihin merkittävää parannusta esittämällä faktatietoa vaivattomasti eri käyttäjäryhmille.

Rocla Intelligence järjestelmään voi yhdistää kaikenlaisia ja- merkkisiä trukkeja, pienimmistä lavansiirtäjistä isoihin sähkö- tai polttomoottorikäyttöisiin trukkeihin.

 

Eureka listaa kalustonhallintajärjestelmien tärkeimmiksi eduiksi seuraavat:

  • Pienemmät kokonaiskustannukset (TCO). Päivittäiset tarkastukset tulevat varmemmin hoidettua ja pienet viat tulee korjattua ennen kuin ne kehittyvät isoimmiksi vaurioiksi. Huoltotarpeiden ennakointi helpottuu eikä tule turhia käyttökatkoja. Trukki pysyy kunnossa, mikä maksimoi sen tehokkuuden ja käyttöiän.
  • Kaluston tehostaminen. Antaa selkeän yleiskuva toiminnasta. Pystyt arvioimaan mitä ja montako trukkia tarvitset. Voit myös helposti nähdä, josko olemassa oleva kalusto on oikeanlaista käyttöösi.
  • Helpompi hallinto. Tekee sopimusehdoista, kustannusvastuusta, työtunneista ja muista asiaankuuluvista yksityiskohdista avoimia ja läpinäkyviä. Mahdollistaa oikeudenmukaisen, positiivinen ja hedelmällisen kumppanuuden trukkiasiakkaan ja myyjän välillä.
  • Pienemmät polttoaine- ja energiakustannukset. Edistää järkevää ajokäyttäytymistä. Tunnistaa ja poistaa liikenteen pullonkaulat ja muut joutokäynnin syyt.
  • Optimaalinen akun käyttö. Varmistaa latauksen oikeaan aikaan ja oikealla tasolla. Pidentää akun käyttöikää.
  • Vähemmän onnettomuuksia. Mahdollistaa trukinkuljettamisen vain nimetyille kuljettajille. Arvioi ajokäyttäytymistä. Tunnistaa vaara-alueita ja riskaabelia ajotapaa
  • Parempi työntekijöiden turvallisuus ja tyytyväisyys. Paljastaa erilaiset kuljettajat. Tunnistaa mahdolliset yhteydet käyttäytymismallien tai trukinkuljettamisen ja sairauksien, kuten toistuvien rasitusvammojen, välillä.

>>Voit lukea tästä koko jutun (englanniksi).

>>Ja täältä löydät lisää tietoa digitaalisesta Rocla Intelligence palveluista.