<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Kestävä kehitys

Trukkitoimittajana meidän on tehtävä osuutemme puhtaamman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Meille nämä ovat kestävän toimituksen tekijöitä.

Elinkaariajattelu on ollut DNA:ssamme jo vuosikymmenten ajan. Ratkaisut, joita tarjoamme asiakkaillemme syventävät kumppanuutta ja tuovat läpinäkyvyyttä toimintaamme.

Olemme sitoutuneet olemaan toimija, joka mahdollistaa asiakkaille vastuullisen logistiikan.

Kestävä kehitys tarkoittaa meille vastuun kantoa ympäristöstä ja ihmisistä. Panostamme jatkuvasti vastuullisuuteen konkreettisten tekojen kautta.

Kestävän toimituksen tekijät Green Deal

Allekirjoitimme ensimmäisenä trukkitoimittajana vuonna 2019 green deal -sopimuksen osana laajempaa ympäristöministeriön ja Teknisen Kaupan Liitto ry:n välistä työkonealan sopimusta.

Olemme sitoutuneet Green dealissa mm. ottamaan uusia vähäpäästöisiä laitteita valikoimiin, kehittämään digitaalisia palveluja logistiikan päästöjen pienentämiseksi ja ottamaan koulutuspaketin osaksi koulutustarjontaamme.

Meillä oli kunnia osallistua Green deal -sopimuksen laatimiseen ja osallistumme myös kestävän kehityksen koulutuspaketin rakentamiseen.

Vanhan trukin kierrätys

Allekirjoitimme kesäkuussa 2020 Fincumet Oy:n kanssa ainutlaatuisen sopimuksen trukkien ja lyijyakkujen kierrätysyhteistyöstä.

Yhteistyön kulmakivenä on vanhan trukin täydellinen kierrätys sekä siitä saatava raportointi, joka voidaan toimittaa myös asiakkaillemme.

Kun trukki on tullut elinkaarensa päähän, Fincumet Oy noutaa sen suoraan asiakkaalta Ikaalisissa sijaitsevaan käsittelylaitokseensa, jossa niistä tehdään teollisuudelle uusia raaka-aineita. Fincumet on osa Fortumia ja kiertotalouden ratkaisuilla pidetään arvokkaat materiaalit kierrossa jalostamalla niistä uusia raaka-aineita.

Metallien lisäksi Fortum kierrättää muun muassa muoveja ja akkuja.

HSEQ

HSEQ-arviointi on asiakkaiden edellyttämä sertifikaatti jolla arvioidaan kattavasti läpi yrityksen työterveys ja -turvallisuus (health and safety), ympäristöasiat (environment) ja laatu (quality) sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Arvioinnin suorittivat Inspecta sekä asiakkaamme Nokian Renkaat ja Metsä Group. 

Saimme arvosanaksi "erinomainen"

 

Neste MY uusiutuva Diesel

Tarjoamme koko maan kattavan huollon ja yli 60 dieselillä kulkevaa huoltoautoa.

Huoltoautojen on toimittava luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Yhteensä yrityksemme huoltokalusto tuottaa noin 340 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Huoltokaluston päästöhaaste ratkaistiin Nesteen MY uusiutuvalla dieselillä.


Kotimainen huoltopalvelu

Tarjoamme ammattitaitoista huoltopalvelua, jolla tehostetaan koneiden käyttöä, pidennetään niiden elinikää ja mahdollistetaan asiakkaille ennakoitavuutta.

Turvallisuutta lisää vuosihuollon yhteydessä trukista tehty kunto- ja turvallisuustarkastus (KTT-raportti). Kunto- ja turvallisuustarkastuksen avulla turvallisuusriskit voidaan tunnistaa ennakkoon ja asiakas saa trukin tarkastuksesta itselleen kirjallisen dokumentin. Dokumentit löytyvät nykyisin trukkikohtaisesti uudesta mobiiliapplikaatiostamme, Forklift Managerista.

Tarjoamme käytettyjä trukkeja asiakkaille, joka pidentää entisestään trukin elinkaarta ja mahdollistaa kestävän logistiikan tarjoamisen asiakkaillemme.

Digitaaliset ratkaisut

Uusien digitaalisten palveluidemme kehitystyössä on pidetty kaiken aikaa mielessä digitalisaation mahdollisuudet vähentää sisälogistiikasta syntyviä päästöjä sekä tuoda läpinäkyvyyttä toimintaamme asiakkaillemme. Rocla Intelligence on asiakkaille, joille sisälogistiikan optimointi ja jatkuva kehittäminen tuovat lisäarvoa, ja näin varmistetaan asiakkaillemme kilpailukyky nopeasti muuttuvilla logistiikan markkinoilla.

>>Lue lisää täältä.