<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Miten valita oikea trukki

Onnistunut hankinta edellyttää etukäteissuunnittelua, johon saat apua asiantuntijoiltamme. 

Trukin hankinnan suunnittelussa on tärkeää etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkälaisiin käyttöolosuhteisiin trukkeja ollaan hankkimassa?
 • Tarvitaanko trukkeja sisä- vai ulkokäyttöön vai molempiin?
 • Kuinka korkealle lavoja ja muita kuormia pitää pystyä nostamaan?
 • Minkä painoisia kuormia on tarvetta käsitellä?
 • Onko toimintaa mahdollista tehostaa erikois- tai automaattitrukkien avulla?
 • Minkälaisia lisävarusteita tarvitaan?
 • Mitä vaihtoehtoja on tarjolla käyttövoiman suhteen?
 • Miten ratkaistaan esimerkiksi akkukäyttöisten trukkien varaamoon liittyvät kysymykset?
 • Miten laitteista pidetään huolta?
 • Kuka vastaa trukkien kunnossapidosta?

Pohdittavaa tarjoavat myös elinkaarikustannukset ja rahoitusvaihtoehdot. Uuden trukin ostaminen ei välttämättä ole ainoa vaihtoehto. Jos käyttötarve on satunnaista, kannattaa miettiä, sopiiko omiin tarpeisiin vuokratrukki tai huollettu ja tarkastettu käytetty trukki.

Erityyppisiä ja -kokoisia trukkityyppejä on tarjolla kymmenittäin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Useimmille ihmisille sana trukki tuo ensimmäisenä mieleen varastojen ja tehtaiden piha-alueilla liikkuvat vastapainotrukit. Sisäkäytössä yleisimpiä ovat varastotrukit, joiden avulla tavaraa saadaan kerättyä, siirrettyä ja nostettua joko lavoittain tai yksittäiskappaleina.

Trukilla tarkoitetaan lähisiirtolaitetta, joka liikkuu oman voimanlähteensä avulla. Pumppukärry ei siis tämän määritelmän mukaan ole trukki, koska sen liikuttamiseen käytetään moottorin sijasta lihasvoimaa. Kannattaa huomata, että vaikka  trukkeja yleensä käytetäänkin tavaroiden nostoon, niissä ei aina ole haarukoita. Lavojen kuljetuksen ja nostamisen lisäksi trukkia voidaan käyttää esimerkiksi vetotrukkina vaunujen vetämiseen. 

Erityyppisiä ja -kokoisia trukkeja on kymmenittäin. Trukkeja käytetään sekä sisä- että ulkotiloissa, ja niiden koko ja nostokyky vaihtelevat käyttötarpeen mukaan. Voimanlähteenä trukissa voi olla diesel-, bensiini-, nestekaasu- tai  sähkökäyttöinen moottori. Varasto- ja vastapainotrukit muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan käytössä olevasta trukkikalustosta.

 

VARASTOTRUKIT

Varastotrukki on sähköllä toimiva, pääasiassa sisäkäyttöön tarkoitettu laite. Sitä voidaan käyttää tavaroiden siirron ja nostamisen lisäksi keräilytyötä tekevien ihmisten turvalliseen nostamiseen. Varastotrukkien käyttötapoja on monia. Trukit suunnitellaan niiden käyttötavan mukaan, joten valikoima on todella laaja. Joukosta löytyy esimerkiksi kävellen ja seisten ajettavia lavansiirtotrukkeja, keräilytrukkeja ja työntömastorukkeja, joilla lavoja voidaan nostaa useiden metrien  korkeudella oleville hyllyille.

Lavansiirtotrukki PREMiA EM

Varastotrukit ovat pääasiassa sisäkäyttöön tarkoitettuja akkukäyttöisiä trukkeja. Niitä käytetään esimerkiksi lavojen siirtoon, pinoamiseen ja hyllytykseen sekä keräilyyn.  

Varastotrukkien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota – mitä kustannustehokkaammin tavaroita varastossa käsitellään, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet tuottavaan toimintaan. Oikeilla trukkivalinnoilla voidaan parantaa varastoinnin tehokkuutta, oli kyse sitten varastoon mahtuvan tavaran määrästä tai tavaravirtojen kulkunopeudesta.

Varastotrukit voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan esimerkiksi seuraaviin ryhmiin:

 • Lavansiirtotrukit
 • Keräilytrukit
 • Vetotrukit
 • Pinoamistrukit
 • Työntömastotrukit
 • Monitietrukit
 • Kapeakäytävätrukit

 

VASTAPAINOTRUKIT

Vastapainotrukit ovat monipuolisia materiaalinkuljetuksiin käytettyjä trukkeja. Ne ovat parhaimmillaan, kun trukilta vaaditaan monipuolisuutta ja suurta nostokapasiteettia esimerkiksi autojen lastauksessa ja tavaroiden siirtelyssä piha-alueilla.  Sähkökäyttöiset vastapainotrukit sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön, polttomoottorikäyttöiset puolestaan pääasiassa ulkokäyttöön. 

Mitsubishi Forklift Trucksin sähköiset vastapainotrukit suunnitellaan pääosin Suomessa, konserin tuotekehityskeskuksessa. 

Sähköinen vastapainotrukki EDiA

Vastapainotrukit ovat yleisin trukkityyppi. Ne soveltuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin: eri malleja käytetään sekä sisällä että ulkona mm. tavaroiden varastointiin, purkuun ja lastaukseen.

Vastapainotrukki toimii nimensä mukaisesti vastapainoperiaatteella: mitä suurempi vastapaino trukin takana on, sitä painavampaa kuormaa sillä pystyy nostamaan.

Vastapainotrukkien valikoima on laaja. Pienimpien mallien nostokyky on 1000 kilon luokkaa, kun taas suurikokoisimmissa ja tehokkaimmissa dieselmalleissa kapasiteetti voi olla moninkertainen.

Vastapainotrukkien pääasiallisia valintakriteerejä ovatkin useimmiten nostokapasiteetti sekä käyttöympäristö ja käyttövoima. 

Vastapainotrukeissa käyttövoimana on yleensä joko sähkö, nestekaasu tai diesel. Sisätiloissa käytetään pääosin hiljaisia ja vähäpäästöisiä sähkötrukkeja. Varastojen ja muiden sisätilojen lisäksi sähkökäyttöiset mallit sopivat myös satunnaiseen  ulkokäyttöön – esimerkiksi kuorma-autojen lastaukseen. 

Nestekaasutrukkeja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Dieselkäyttöisiä vastapainotrukkeja käytetään pääasiassa ulkona. Dieseltrukit voidaan varustaa suodattimella, mikäli niitä käytetään sisätiloissa. Jos trukkia käytetään yleisillä kulkuväylillä, on se rekisteröitävä ja trukilla on oltava liikennevakuutus.

Hankintaa tehtäessä on hyvä ottaa huomioon trukkiakkujen lataamiseen ja polttoaineiden täydennykseen liittyvät järjestelyt.

Polttomoottorilla varustetut vastapainotrukit ovat tavallisesti nelipyöräisiä. Sähkökäyttöisiä vastapainotrukkeja on tarjolla sekä kolme- että nelipyöräisinä. Kolmipyöräinen trukki kääntyy nelipyöräistä näppärämmin ja kykenee liikkumaan
ketterämmin ahtaissa tiloissa. Nelipyöräinen trukki on jonkin verran vakaampi käyttää.

Vastapainotrukkeja voidaan räätälöidä eri tarkoituksiin runsaan lisälaite- ja varustevalikoiman avulla. Esimerkiksi vastapaino- ja työntömastotrukkeihin on saatavana lämmitetty tai ilmastoitu kuljettajan hytti, mikä suojaa kuljettajaa ulkona
avo-ohjaamoa paremmin. Saatavilla on myös paalipihtejä, mattopuomeja, rullapihtejä, asetinlaitteita jne.

Tärkeimpiä tehtäviä trukkeja valittaessa on oikean nostokorkeuden määrittäminen.

AUTOMAATTITRUKIT

Automaattitrukkijärjestelmä yhdistää tietotekniikan ja trukkitekniikan kustannustehokkaaksi osaksi asiakkaan logistista prosessia. Automaattitrukit tarjoavat kustannusetuja verrattuna esimerkiksi paikalleen asennettuihin kuljetinjärjestelmiin joustavuutensa ansiosta. Joustavuuden merkitys korostuu muuttuvissa prosesseissa ja kasvavilla liiketoiminnan alueilla, joissa kuljetuspalveluja on määrävälein organisoitava uudelleen painopisteiden muuttuessa.

AGV automaattitrukki

ERIKOISTRUKIT

Erikoistrukit ovat asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen suunniteltuja trukkeja, joissa voi olla esimerkiksi tavallista trukkia suurempi haarukkaleveys tai nostokorkeus. Erikoistrukkien suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan materiaalinsiirtotarpeen
kartoittamisesta.

Combilift-monititietrukit ovat tarkoitettuja erikoisen pitkän tai painavan lastin kuljettamiseen. 

Monitietrukki Combilift